Köpvillkor för webbshopen MOSSA

Innehållsförteckning

Webbshopen se.e-mossa.eu värnar om konsumenträttigheter. Konsumenten kan inte avsäga sig sina rättigheter enligt konsumentköplagen. Avtalsbestämmelser som är mindre gynnsamma för konsumenten än bestämmelserna i konsumentköplagen gäller inte och i stället för dem tillämpas föreskrifterna i konsumentköplagen. Av denna anledning är bestämmelserna i dessa Köpvillkor inte avsedda för att undanta eller inskränka några som helst konsumenträttigheter som gäller på basis av ovillkorligen gällande rättsföreskrifter och eventuella tveksamheter ska tolkas till konsumentens fördel. Vid en eventuell oförenlighet av bestämmelserna i dessa Köpvillkor med ovanstående föreskrifter har föreskrifterna företräde och ska tillämpas.

1
Allmänna bestämmelser
1.1
Webbshopen som är tillgänglig på internetadressen se.e-mossa.eu drivs av:

Marcin Błahyj och Piotr Błahyj vilka gemensamt driver enkelt bolag under firman MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med säte i Toruń, registrerat vid Centrala registret och informationen om näringsverksamhet som för av näringsminisitern med verksamhets- och delgivningsadress: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, e-postadress se.store@e-mossa.eu.
1.2
Dessa Köpvillkor riktas både till konsumenter och företagare som använder Webbshopen.
1.3
Begreppsförklaring:
 1. Arbetsdag – en dag från måndag till fredag med undantag för lagstadgade helgdagar.
 2. Registreringsformulär – formulär som är tillgängligt i Webbshopen och används för att skapa ett Konto.
 3. Beställningsformulär – Elektronisk tjänst, interaktivt formulär som är tillgängligt i Webbshopen och används för att inlämna Beställningar.
 4. Kund – en fysisk, juridisk person eller organisatorisk enhet som inte är juridisk person men som enligt särskilda föreskrifter har rättskapacitet och som lämnar in Beställning i Webbshopen - ingår ett Försäljningsavtal.
 5. Civillagen – lagen av den 23 april 1964 (Polsk författningssamling Dz.U. 1964 Nr 16, pos. 93 med ändringar).
 6. Konsument – iavser en fysisk person som tillsammans med företagare utför rättslig åtgärd som inte har direkt samband med dennes närings- eller yrkesverksamhet.
 7. Konto – Elektronisk tjänst, en resurssamling i Tjänsteleverantörens IT-system betecknad med ett individuellt namn (användarnamn) och lösenord som samlar upp uppgifter som anges av köparen samt information om av denne inlämnade Beställningar i Webbshopen.
 8. Nyhetsbrev – Elektronisk distributionstjänst som utförs av Tjänsteleverantörer via e-post som gör det möjligt för alla Tjänstemottagare som nyttjar den att från Tjänsteleverantören regelbundet och automatiskt få återkommande editioner av Nyhetsbrevet som innehåller information om Produkter, nyheter och kampanjer i Webbshopen.
 9. Omdömen – Kundernas Produktomdömen som publiceras i Webbshopen och på affärspartners webbsidor.
 10. Produkt; Vara – i Webbshopen tillgänglig lös egendom som utgör föremålet för Försäljningsavtalet mellan Kunden och Säljaren.
 11. Individuell företagare – iavser en fysisk person som ingår ett avtal som direkt är kopplat till dennes näringsverksamhet, i fall det av avtalets innehåll framgår att verksamheten inte är av yrkeskaraktär vilket i synnerhet framgår av föremålet för den utövade näringsverksamheten som tillgängliggörs av Centrala registret och informationen om näringsverksamheter (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 12. Köpvillkor – dessa köpvillkor.
 13. GDPR – Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen) (EUs officiella tidning. L. av 2016 Nr 119, sid. 1 med senare ändringar).
 14. Webbshop (Butik) – Tjänsteleverantörens webbshop tillgänglig på internetadressen: se.e-mossa.eu.
 15. Säljare; Tjänsteleverantör – Marcin Błahyj och Piotr Błahyj vilka gemensamt driver enkelt bolag under firman MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med säte i Toruń registrerat vid Centrala registret och informationen om näringsverksamhet som för av näringsminisitern med verksamhets- och delgivningsadress: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792554728, REGON: 340440230, e-postadress: se.store@e-mossa.eu.
 16. Försäljningsavtal – försäljningsavtal för Produkt som ingås eller ingåtts mellan Kunden och Säljaren via Webbshopen.
 17. Elektronisk tjänst – en tjänst som utförs elektroniskt av Tjänsteleverantören åt Tjänstemottagaren via Webbshopen.
 18. Tjänstemottagare – en fysisk, juridisk person eller organisatorisk enhet som inte är juridisk person men som enligt gällande föreskrifter har rättskapacitet och som nyttjar eller tänker nyttja en Elektronisk tjänst.
 19. Användare – en fysisk person som använder sig av webbshopens funktionalitet, inkl. även Kund och Tjänstemottagare.
 20. Konsumentköplagen – lagen av den 30 maj 2014 avseende konsumenternas rättigheter (Polsk författningssamling Dz.U. z 2014 pos. 827 med ändringar).
 21. Beställning – Kundens viljeförklaring som inlämnas med hjälp Beställningsformuläret och som direkt leder till avtalsingående.
2
Elektroniska tjänster i webbshopen
2.1
I Webbshopen finns följande Elektroniska tjänster tillgängliga: Konto, Beställningsformulär och Nyhetsbrev.
2.1.1
Konto – användning av Kontot är möjlig omedelbart efter att Tjänstemottagaren utför tre steg i följd – (1) fyller i Registreringsformuläret, (2) godkänner köpvillkoren och privatpolicyn (3) klickar på fältet ”Registrera konto”. Konto för Tjänstemottagaren skapas också automatiskt under beställningsprocessen i enlighet med punkt 2.1.2. i Köpvillkoren i fall Tjänstemottagaren inte har något konto vid Beställningstillfället. Det är nödvändigt att ha ett Konto för att Webbshopen ska ta emot och hantera en Beställning. I Registreringsformuläret måste Tjänstemottagaren ange följande uppgifter: för- och efternamn/företagsnamn, e-postadress och lösenord. Konto skapas endast i syfte att genomföra Beställningar som inlämnas i Webbshopen och gör det möjligt att kontrollera status och historik av respektive Beställningar. Information om Kontoskapandet skickas till en av Tjänstemottagaren angiven e-postadress.
2.1.1.1
Den Elektroniska kontotjänsten är avgiftsfri för obestämd tid. Tjänstemottagaren kan ta bort Kontot när som helst och utan att ange någon orsak genom att rikta en begäran till Tjänsteleverantören, i synnerhet med e-post till: se.store@e-mossa.eu eller skriftligen till adressen: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
2.1.2
Beställningsformulär – användningen av Beställningsformuläret börjar när Kunden lägger till första Produkten i den elektroniska varukorgen i Webbshopen. Beställning inlämnas efter att Kunden utfört två steg i följd – (1) fyllt i Beställningsformuläret (2) och därefter klickat fältet ”Jag beställer med betalningsskyldighet” på Webbshopens sida – från denna stund är det möjligt att på egen hand modifiera de inmatade uppgifterna (för detta följa meddelande som visas samt information som finns tillgänglig på Webbshopens sida). I Beställningsformuläret måste Kunden ange följande uppgifter om Kunden: för- och efternamn/företagsnamn, adress (gata, hus-/lägenhetsnummer, postnummer, ort, land), e-postadress, telefonnummer samt uppgifter gällande Försäljningsavtalet: Produkt/-er, antal Produkter, leveransadress/-sätt, betalningssätt. Kunder som inte är konsumenter måste ange företagsnamn och VAT-nummer.
2.1.2.1
Den Elektroniska tjänsten Beställningsformulär utförs avgiftsfritt och är av engångs karaktär och avslutas så fort Beställning inlämnas med hjälp av Formuläret eller då Tjänstemottagaren avbrutit att inlämna Beställning med hjälp av Formuläret.
2.1.3
Nyhetsbrev – nyttjandet av Nyhetsbrevet sker omedelbart efter att en e-postadress dit Nyhetsbrevet ska skickas anges i Nyhetsbrev-fältet i sidfoten på sidan se.e-mossa.eu och efter att man klickar på ”Prenumerera”. Nyhetsbrevet kan prenumereras genom att man markerar en lämplig kryssruta när man skapar ett Konto eller inlämnar en Beställning – så fort Användaren skapar ett Konto och bekräftar samtycket för Nyhetsbrevet i form av elektronisk meddelande prenumererar Tjänstemottagaren på Nyhetsbrevet
2.1.3.1
Den Elektroniska Nyhetsbrevtjänsten är avgiftsfri i obestämd tid. Tjänstemottagaren kan avprenumerera Nyhetsbrevet när som helst och utan att ange någon orsak genom att rikta en begäran till Tjänsteleverantören, i synnerhet med e-post till: se.store@e-mossa.eu eller skriftligen till adressen: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
2.2
Tekniska krav som är nödvändiga för samverkan med Tjänsteleverantörens IT-system: (1) dator, bärbar dator eller en annan multimedia enhet med internetåtkomst; (2)tillgång till e-post; (3) webbläsare:
 1. Chrome i version 49 eller nyare med hantering av JavaScript, eller
 2. Firefox i version 43 eller nyare med hantering av JavaScript, eller
 3. Microsoft Edge i version 13 eller nyare med hantering av JavaScript, eller
 4. Opera i version 36 eller nyare med hantering av JavaScript, eller
 5. Safari i version 4 eller nyare med hantering av JavaScript
 6. aktivering av hanteringen av Cookiefiler och Javascript i webbläsarene.
2.3
Tjänstemottagaren är skyldig att använda Webbshopen på ett lagenligt sätt och med iakttagande av god sed samt med respekt för Tjänsteleverantörens och tredjeparts personliga rättigheter, upphovsrätter och immateriella rättigheter. Tjänstemottagaren är skyldig att ange verkliga uppgifter. Det är förbjudet för Tjänstemottagaren att tillhandahålla olagliga material.
2.4
Tjänsteleverantören tillhandahåller Elektroniska tjänster utan fel.
2.5
Reklamationsförfarande för Elektroniska tjänster: Tjänstemottagaren kan inlämna reklamationer i samband med tillhandahållande av Elektroniska tjänster av Tjänsteleverantören samt övriga reklamationer i samband med Webbshopens verksamhet (med undantag för förfarande för Produktreklamation som anges i punkt 6 i Köpvillkoren):
 1. skriftligt till adressen: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen
 2. eller elektroniskt med e-post till adressen: se.store@e-mossa.eu
2.5.1
Det rekommenderas att Tjänstemottagaren i sin beskrivning av reklamationen anger: (1) information om och omständigheter för föremålet för reklamationen, i synnerhet typ av och datum för oegentlighet; (2) Tjänstemottagarens krav; samt (3) anmälarens kontaktuppgifter – vilket underlättar och försnabbar handläggningen av reklamationen av Tjänsteleverantören. krav som anges i föregående mening är att betrakta endast som rekommendation och påverkar inte effektiviteten av reklamationer som inlämnas utan rekommenderad beskrivning av reklamationen.
2.5.2
Tjänsteleverantören tar ställning till reklamationen utan dröjsmål, dock ej senare än 14 kalenderdagar från anmälan.
2.6
För att garantera säkerheten vid överföring av meddelanden och data i samband med de tjänster som utförs inom ramen för Webbsidan vidtar Tjänsteleverantören tekniska och organisatoriska åtgärder som är adekvata till risken för de tjänster som utförs och i synnerhet åtgärder i syfte att förhindra att obehöriga personer skaffar och modifierar data som skickas över Internet. Tjänsteleverantören informerar Tjänstemottagaren på dennes begäran och i av denne vald form om särskilda risker i samband med användning av några som helst tjänster som utförs elektroniskt.
2.7
Användare som utnyttjar den elektroniska kontotjänsten kan lämna omdömen i Webbshopen.
2.8
Användaren kan även ge sitt samtycke till att omdömen överlämnas till andra aktörer genom att godkänna ett speciellt fält vid beställningstillfället. Vid beviljat samtycke samtycker Kunden till överlämnade av personuppgifter, inkl. e-postadress och information om gjorda inköp och transaktionens förlopp i Webbshopen till följande aktörer:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  för att få omdöme om inköpt produkt och/eller Webbshopen och publicera det på ovannämnda aktörers webbsidor. Samtycke för ovannämnda aktörer kan lämnas vid varje beställningstillfälle.
2.9
I fall de omdömen som lämnas av Användaren i Webbshopen utgör verk enligt lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och liknande rättigheter (enhetlig text Polsk författningssamling Dz. U. av 2006, Nr 90, pos. 631 med ändringar), genom att frivilligt lämna omdömen i Webbshopen, ger Användaren som omnämns i punkt 2.7 ovan vid tillfället för lämnandet av Omdömet (även i oavslutad form) Tjänsteleverantören en icke-exklusiv, avgiftsfri och icke upplåtbar licens för Tjänsteleverantörens nyttjande av dessa verk som i synnerhet omfattar publicering av verken i Webbshopen samt i Tjänsteleverantörens andra publikationer. Licens beviljas avseende alla typer av användning vilka är kända vid tillfället för ingående av Avtalet om tjänster och i synnerhet för de typer av användning som anges i art. 50 i den ovannämnda lagen om upphovsrätter och liknande rättigheter samt:
 1. avseende registrering och mångfaldigande av verket - produktion av verkets exemplar med en viss teknik, inkl. tryck-, reprografisk teknik, magnetisk registrering och digital teknik;
 2. inom omsättning av originalet eller exemplaren där verket registrerades - saluföring, upplåtelse eller hyra av originalet eller exemplaren;
 3. inom spridning av verket på annat sätt än det anges i punkt b) ovan - offentligt utförande, utställning, visning, uppspelning samt sändning och repris samt tillgängliggörande av verket på så sätt att var och en har tillgång till det i valfri plats och tid.
2.10
Användaren tar till kännedom och godkänner att Webbshopen inte är något forum som är allmänt tillgängligt för att publicera valfritt innehåll utan används för utbyte av information som är saklig, laglig och iakttar god sed (inkl. omdömen, kommentarer och betyg) gällande de Elektroniska tjänsterna eller Produkterna.
2.11
Tjänsteleverantören kan ta ifrån eller inskränka Användarens rätt att nyttja de Elektroniska tjänsterna med omedelbar verkan vid Användarens brott mot Köpvillkoren och i synnerhet då Användaren:
 1. vid kontoregistrering i Webbshopen angett osanningsenliga, felaktiga, inaktuella eller vilseledande uppgifter eller uppgifter som strider mot tredje parts rättigheter;
 2. via Webbshoppen gjort intrång i tredje parts personliga rättigheter och i synnerhet personliga rättigheter av Webbshopens andra kunder;
 3. uppvisar andra beteenden som Tjänsteleverantören finner vara i strid mot gällande lagföreskrifter eller allmänna regler för nyttjande av internetnätverket eller som strider mot Tjänstemottagarens goda rykte.
2.12
Användaren är i synnerhet skyldig att:
 1. att inte tillföra och vidarebefordra innehåll som är förbjuden av lagen, ex. innehåll som propagerar våld, är förolämpande eller kränker tredje parts personliga rättigheter och andra rättigheter,
 2. nyttja Webbshopen på ett sätt som inte stör dess funktion och i synnerhet genom att använda föreskrivna programvaror eller utrustningar,
 3. inte vidta åtgärder såsom: utskick eller placering av obeställd handelsinformation (spam) inom ramen för Webbshopen,
 4. nyttja Webbshoppen på ett sätt som inte stör andra kunder,
 5. nyttja allt innehåll som finns inom ramen för Webbshopen endast för sitt personliga bruk,
 6. nyttja Webbshopen på ett sätt som överensstämmer med de föreskrifter som gäller i Republiken Polen.
2.13
Genom att lämna ett Omdöme försäkrar Användaren att:
 1. lämnandet av Omdömet via Webbshopen inte strider mot lagen, god sed eller annans rättigheter,
 2. denne befriar Säljaren från krav som kan uppstå i samband med lämnandet av Omdömet via Webbshopen, inkl. att denne betalar tilldömt eller avtalat arvode, ersättning eller skadestånd, avhjälper följderna av brottet och gottgör andra krav samt täcker kostnader som kan härröra från brottet inkl. advokatkostnader.
2.14
Användaren genom att acceptera dessa Köpvillkor godkänner att inte lämna några Omdömen som innehåller länkar till externa webbtjänster av marknadsförings- eller reklamkaraktär samt som innehåller tredje mans personuppgifter eller presenterar innehåll som allmänt anses vara förolämpande.
2.15
Användaren får inte ta bort eller redigera Omdömen på egen hand. Användaren har rätt att vända sig till Säljaren med begäran att ta bort eller redigera Omdömet genom att skicka ett meddelande till e-postadressen: kontakt.se@carmager.com.
3
Villkor för ingående av försäljningsavtal
3.1
Ingående av Försäljningsavtal mellan Kunden och Säljaren sker först efter att Kunden inlämnat en Beställning med hjälp av Beställningsformuläret i Webbshopen enligt punkt 2.1.2 i Köpvillkoren.
3.2
För ingående av Försäljningsavtal mellan Kunden och Säljaren krävs att Kunden har ett Konto. Om Kunden inlämnar Beställning utan att ha något Konto skapas ett Konto inom ramen för beställningsprocessen enligt punkt 2.1.1. i Köpvillkoren.
3.3
Produktpriset som visas på Webbshopens sida anges i svenska kronor (SEK) och är inkl. skatter. Kunden informeras om totalpriset inkl. skatter för en Produkt som utgör föremålet för Beställningen samt leveranskostnader (inkl. avgifter för frakt, leverans och posttjänster) samt andra kostnader och då det inte är möjligt att fastställa storleken av dessa avgifter - om skyldigheten att erlägga dessa, på Webbshopens sidor under beställningsprocessen inkl. tillfället då Kunden uttrycker viljan att vara bunden av Försäljningsavtalet.
3.4
Förfarande för ingående av Försäljningsavtal i Webbshopen med hjälp av Beställningsformuläret:
 1. Ingående av Försäljningsavtal mellan Kunden och Säljaren sker först efter att Kunden inlämnat en Beställning i Webbshopen enligt punkt 2.1.2 i Köpvillkoren.
 2. Efter att Beställningen inlämnats bekräftar Säljaren omedelbart ordermottagandet och samtidigt tar emot Beställningen för genomförande. Ordererkännande sker genom att Säljaren till Kunden skickar ett e-postmeddelande till Kundens e-postadress som angetts vid Beställningens inlämnande som minst innehåller Säljarens bekräftelse om Beställningens mottagande och godkännande för genomförande samt bekräftelse om att Försäljningsavtalet ingåtts. Försäljningsavtalet mellan Kunden och Säljaren ingås när Kunden får ovanstående e-postmeddelande. Försäljningsavtalet ingås för den tid som behövs för Avtalets fullföljande.
3.5
Innehållet i det ingångna Försäljningsavtalet registreras, säkras och görs tillgängligt för Kunden genom att (1) dessa Köpvillkor görs tillgängliga på Webbshopens sida samt (2) genom att ett e-postmeddelande enligt punkt 3.4. i Köpvillkoren skickas till Kunden. Dessutom registreras och säkras innehållet i Försäljningsavtalet i Webbshopens IT-system.
4
Betalningssätt och -tider för produkteri
4.1
Säljaren tillgängliggör följande betalningssätt i samband med Försäljningsavtalet för Kunden:
4.1.1
Elektroniska betalningar och betalningar med betalkort – möjliga aktuella betalningssätt anges på Webbshopens sida i informationsfliken som gäller betalningssätten samt på webbsidorna https://www.paypal.com, https://www.idopayments.com. Avräkningar av transaktioner med elektroniska betalningar och betalkort sker efter Kundens val via nedanangivna tjänster som hanterar elektroniska och kortbetalningar:
 1. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. planet 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg,
 2. IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
Betalningar med betalkort som finns tillgängliga direkt på Webbshopens sida hanteras av IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
4.1.2
Banköverföring:
 • Kunden gör en inbetalning till Säljarens konto som angetts vid beställningstillfället och i e-postmeddelandet med Säljarens ordererkännande.
I beskrivningen (fritexten) anges för-, efternamn och Beställningsnummer.
4.2
Betalningstid:
I fall Kunden väljer elektroniska betalningar eller betalning med kort är Kunden skyldig att betala inom 10 kalenderdagar från Försäljningsavtalets ingående.
5
Leverans- och avhämtningskostnad, -sätt och -tid
5.1
Produktleverans till Kund är avgiftsbelagd om inte Försäljningsavtalet föreskriver annat. Produktens leveranskostnad (inkl. avgifter för frakt, leverans och postavgifter) presenteras för Kunden på produktsidan samt under beställningsprocessen samt Kunden uttrycker viljan att vara bunden av Försäljningsavtalet.
5.2
Säljaren erbjuder Kunden följande leverans- eller avhämtningssätt:
 1. Försändelse med budfirman DHL
 2. Försändelse med budfirman DPD
 3. Försändelse med budfirman GLS
5.3
De leveranssätt som anges i föregående punkt avser i princip alla Produkter. Vissa utskicksformer kan vara otillgängliga med hänsyn till produkternas egenskaper eller mått samt med hänsyn till av Kunden valt leveranssätt. Detaljerad information om leveransalternativ för en viss produkt finns alltid på produktsidan. Den kontrolleras genom att man klickar på länken "Leverans". Vid beställning av några produkter är det möjligt att vissa utskicksformer utesluts med hänsyn till att de inte är tillgängliga för en av de produkter som beställs.
5.4
Produktens leveranstid till Kund uppgår till upp till 35 arbetsdagar. Vid Produkter med olika leveranstider utgörs leveranstiden av den längsta angivna tiden som dock inte kan överskrida 35 arbetsdagar. Produktens leveranstid till Kund består av:
 1. Tiden för genomförande av beställningen av Säljaren - det är den tid inom vilken Säljaren förbinder sig att förbereda varan för överlämnande till Kunden eller skicka Produkten till Kunden. Kunden informeras om tiden för genomförande av beställningen av Säljaren på produktsidan.
 2. Tid för genomförande av försändelse - anges i arbetsdagar. Det är den tid inom vilken Fraktaren levererar Produkten till Kunden. Information om tiden för genomförandet av försändelsen anges på produktsidan samt i fliken ”Leverans”.
Båda ovannämnda tidsperioder bör inte överstiga totalt 35 arbetsdagar och förstås gemensamt som leveranstid.
5.5
Produktens leveranstid till Kund börjar löpa: I fall Kunden valt betalningssättet elektroniska betalningar eller betalning med kort - från den dag då pengarna bokförs på Säljarens bank- eller avräkningskonto.
6A
Produktreklamation på grundval av produktansvar
Bestämmelserna i detta avsnitt gäller reklamationer av Produkter inköpta av en Konsument eller Individuell företagare t.o.m. den 31 december 2022 samt även Produkter inköpta av en Kund som inte är en Konsument eller Individuell företagare före och efter detta datum.
6A.1
Grunden för och omfattningen av Säljarens ansvar gentemot Kunden i fall den försålda varan har ett fysiskt eller rättsligt fel (produktansvar) anges i de allmänt gällande lagföreskrifterna och i synnerhet i Civillagen (i synnerhet i art. 556-576 i Civillagen).
6A.2
Säljaren är skyldig att till Kunden leverera en felfri produkt.
6A.3
Kunden kan lämna in reklamation ex.:
 1. skriftligt till adressen: MOSSA, Kundservice, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. eller elektroniskt med e-post till adressen: se.store@e-mossa.eu;
 3. eller genom att logga in till sitt konto på se.e-mossa.eu och välja vara för reklamation i reklamationspanelen.
6A.4
Det rekommenderas att Kunden i sin beskrivning av reklamationen anger: (1) information och omständigheter gällande föremålet för reklamationen, i synnerhet typ av fel och datum för feluppkomst; (2) angivande på vilket sätt som Kunden vill att Produkten återställs till ett skick som överensstämmer med Försäljningsavtalet eller begäran om prisreducering eller frånträdande av Försäljningsavtalet; samt (3) kontaktuppgifter av den person som gör reklamationsanmälan – detta underlättar och försnabbar Säljarens handläggning av reklamationen. krav som anges i föregående mening är att betrakta endast som rekommendation och påverkar inte effektiviteten av reklamationer som inlämnas utan rekommenderad beskrivning av reklamationen.
6A.5
Säljaren tar ställning till reklamationen utan dröjsmål, dock ej senare än 14 kalenderdagar från anmälan. Om Säljaren inte tar ställning inom denna tid innebär det att Säljaren har funnit reklamationen befogad.
6A.6
En Kund som utövar sina rättigheter i samband med produktansvar är skyldig att leverera den felaktiga Produkten till Säljaren på adressen: MOSSA, Kundservice, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen; Om leverans av Produkten av Kunden skulle vara orimligt svår med hänsyn till Produktens art eller monteringssätt är Kunden skyldig att göra Produkten tillgänglig för Säljaren på den plats där den befinner sig.
6B
Produktreklamation på grundval av icke-överensstämmelse med avtal
Bestämmelserna i detta avsnitt gäller reklamationer av produkter inköpta av en Konsument och Individuell företagare fr.o.m. den 1 januari 2023.
6B.1
Om den försålda produkten inte stämmer överens med det ingångna Försäljningsavtalet ansvarar Säljaren gentemot en Kund som är Konsument eller Individuell företagare och handlägger en reklamation i samband med det i enlighet med föreskrifter i konsumentköplagen som gäller varans icke-överensstämmelse med avtalet (art. 43a och följande i konsumentköplagen).
6B.2
Vid Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet kan en Kund som avses i 6B.1 st. ovan kräva att Produkten repareras eller byts ut. Om det inte är möjligt att åstadkomma att Produkten överensstämmer med Försäljningsavtalet på ett sätt som valts av Kunden eller till en rimlig kostnad för Säljaren, kan denne byta ut Produkten när Kunden begärt reparation eller reparera Produkten när Kunden begärt utbyte. Om reparation eller utbyte inte är möjligt eller skulle ske till en orimligt hög kostnad för Säljaren kan denne vägra att återställa Produktens överensstämmelse med Försäljningsavtalet och Kunden kan inkomma med begäran enligt 6B.4 st. nedan. Vid bedömningen av ”kostnadernas orimlighet” tar Säljaren hänsyn till alla omständigheter i ärendet.
6B.3
I de fall som anges i 6B.2 st. ovan ska Kunden göra Produkten för reparation eller utbyte tillgänglig för Säljaren. Säljaren reparerar eller byter ut Produkten inom en rimlig tid från den tidpunkt då Kunden meddelade Säljaren om produktens icke-överensstämmelse och utan allt för stor olägenhet för Kunden. Säljaren står för kostnader i samband med reparation eller utbyte av Produkten samt arrangerar avhämtning av Produkten på egen bekostnad. Säljaren i syfte att hämta Produkten bereder för Kunder som omnämns i 6B.1 st. en kostnadsfri avhämtning av den reklamerade Produkten av en budfirma efter att Kunden anmält reklamationen.
6B.4
Vid konstaterande av Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet kan en Kund som omnämns i 6B.1 st. begära nedsättning av priset eller återbetalning av priset i samband med frånträdande av avtal i fall:
 1. Säljaren vägrat att åstadkomma att Produkten överensstämmer med Försäljningsavtalet enligt punkt 6B.2 ovan;
 2. Säljaren inte har åstadkommit att Produkten överensstämmer med Försäljningsavtalet enligt punkt 6B.2 ovan;
 3. Produkten fortfarande inte överensstämmer med Försäljningsavtalet trots att Säljaren har försökt att få den överensstämma med Försäljningsavtalet;
 4. Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet är så pass väsentlig att det motiverar nedsättning av priset eller frånträdande av Försäljningsavtalet utan att först utnyttja skyddsåtgärder enligt punkt 6B.2 ovan;
 5. av Säljarens yttrande eller omständigheterna klart framgår att Säljaren inte återställer Produktens överensstämmelse med Försäljningsavtalet inom en rimlig tid eller utan allt för stor olägenhet för Kunden.
6B.5
Det nedsatta priset står i en proportion till produktpriset som motsvarar värdet av en Produkt som inte överensstämmer med Försäljningsavtalet i förhållande till värdet av en fullgod Produkt. Säljaren ska utan dröjsmål, dock senast 14 dagar från Kundens begäran om prisnedsättning, återbetala till Kunden det belopp som utgår inom ramen för prisnedsättningen.
6B.6
Kunden kan inte frånträda avtalet när Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet är oväsentlig. Det förutsätts att Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet är väsentligt. Vid frånträdande av Försäljningsavtalet ska Kunden utan dröjsmål returnera Produkten till Säljaren på dennes bekostnad. Säljaren ska utan dröjsmål, dock senast 14 dagar från mottagandet av Produkten, återbetala Produktpriset till Kunden.
6B.7
Om Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet endast gäller vissa Produkter som levererats på grundval av Försäljningsavtalet kan Kunden frånträda Försäljningsavtalet endast beträffande dessa Produkter. Undantaget utgörs av situationen då Kunden kan frånträda Försäljningsavtalet beträffande alla Produkter i fall det rimligen inte kan förväntas av Kunden att denne accepterar att endast behålla de Produkter som överensstämmer med Försäljningsavtalet.
6B.8
Säljaren återbetalar Produktpriset med samma betalningssätt som Kunden använde vid betalning för Produkterna, om inte Kunden medger ett annat återbetalningssätt som inte medför honom/henne några kostnader.
6B.9
Säljaren ansvarar för Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet som finns vid leveranstillfället och uppdagas inom två år från leveransen, om inte Produktens användningstid som anges av Säljaren är längre. Det förutsätts att Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet som uppdagas före utgången av två år från Produktens leverans existerade vid leveranstillfället om inget annat kan bevisas eller om förutsättningen inte går ihop med Produktens egenskaper eller karaktären av Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet.
6B.10
Säljaren ansvarar inte för Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet då Kunden enligt 6B.1 st. ovan, senast vid ingången av Försäljningsavtalet fått en tydlig information om att Produkten inte är fullvärdig (ex. produkt med skada, smutsig osv.) och godkänt avsaknaden av en viss Produktegenskap.
6B.11
En Kund som utövar sina rättigheter i samband med Produktens icke-överensstämmelse med Försäljningsavtalet ska anmäla sin begäran:
 1. skriftligt till adressen: MOSSA, Kundservice, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. eller elektroniskt med e-post till adressen: se.store@e-mossa.eu;
 3. eller genom att logga in sig till sitt konto på se.e-mossa.eu och välja Vara för reklamation i reklamationspanelen.
7
Utomrättslig handläggning av reklamationer och krav samt regler för tillträde till dessa förfaranden
7.1
IEn Kund som är Konsument kan vid intresse använda sig av utomrättsliga handläggningsmetoder för reklamationer och krav. Tvister gällande internetköp kan avgöras genom medlingsförfarande hos Handelsinspektionens länskontor eller Skiljenämnden vid Handelsinspektionens länskontor. Internetadresser till Handelsinspektionens länskontor finns på adressen http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. Konsumenten kan även använda sig av andra utomrättsliga metoder för tvistelösning ex. inlämna klagomål via unionens internetplattform ODR som är tillgänglig på adressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
Rätt att frånträda avtal (gäller försäljningsavtal som ingåtts efter den 25 december 2014)
8.1
En Kund som är Konsument eller Individuell företagare och som ingått Försäljningsavtal kan i enlighet med gällande föreskrifter inom 14 kalenderdagar frånträda avtalet utan att ange någon orsak och stå för några kostnader med undantag för kostnader enligt punkt 8.8 i Köpvillkoren.
För att utnyttja rätten att frånträda avtal måste Konsument eller Individuell företagare informera Säljaren, företaget MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med säte i Toruń på ul. Barwna 53, e-postadress: se.store@e-mossa.eu, om sitt beslut att frånträda avtalet genom en ensidig försäkran som ex.:
 1. skickas i skriftlig form till adressen: MOSSA, Kundservice, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. elektroniskt till e-postadressen: se.store@e-mossa.eu;
 3. genom att logga in till sitt konto på se.e-mossa.eu och välja vara för retur i returpanelen.
Konsument eller Individuell företagare kan använda formuläret för frånträdande av avtal men detta är dock inte obligatoriskt. För att hålla tiden för frånträdande av avtal räcker det att Konsument eller Individuell företagare skickar information gällande nyttjandet av rätten att frånträda avtal innan den ovannämnda tidsfristen löper ut.
8.2
Exempel på formulär för frånträdande av avtal finns i bilaga nr 2 till konsumentköplagen och finns också tillgänglig i punkt 11 i Köpvillkoren. Konsument eller Individuell företagare kan använda formuläret men detta är dock inte obligatoriskt.
8.3
Tidsfristen för frånträdande av avtal börjar löpa:
 1. för avtal där fullföljandet innebär att Säljaren lämnar ut Produkten och är skyldig att överföra äganderätten till den (ex. Försäljningsavtal) – då Konsumenten eller den Individuella företagaren eller en tredje part, som inte är fraktare, som anvisats av denne fått Produkten i besittning och vid avtal som: (1) omfattar flera Produkter som levereras separat, i partier eller i delar - fr.o.m. den stund då sista Produkten, partiet eller delen tas i besittning eller (2) innebär att Produkterna regelbundet levereras under en viss tid – fr.o.m. den stund då den första av Produkterna tas i besittning;
 2. för övriga avtal - fr.o.m. avtalets ingående.
8.4
Vid frånträdande av ett avtal som ingåtts på distans ogiltigförklaras avtalet.
8.5
Säljaren är skyldig att utan dröjsmål, dock senast 14 dagar från mottagandet av Konsumentens eller den Individuella företagarens försäkran om frånträdande av avtal till Konsumenten eller den Individuella företagaren återbetala alla av denna gjorda betalningar, inkl. Produktens leveranskostnader (med undantag för kostnader som anges i punkt 8.8. i Köpvillkoren). Säljaren returnerar betalningen med användande av samma betalningssätt som användes av Konsumenten eller den Individuella företagaren, om inte Konsumenten eller den Individuella företagaren uttryckligen medgett ett annat återbetalningssätt som inte medför några kostnader för denne. Om Säljaren inte föreslagit att denne själv avhämtar Produkten från Konsument eller den Individuell företagare kan Säljaren avvakta med att återbetala betalningar från Konsumenten eller den Individuella företagaren tills han får tillbaka Produkten eller tills Konsumenten eller den Individuella företagaren tillhandahållit ett bevis på att Produkten skickats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först.
8.6
Konsument eller Individuell företagare är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från den dag då denne frånträtt avtalet returnera Produkten till Säljaren eller överlämna den till en person som befullmäktigats av Säljaren för avhämtning, om inte Säljaren föreslagit att denne själv avhämtar Produkten. För att hålla denna tid räcker det med att skicka ett meddelande innan tiden går ut. Konsumenten eller den Individuella företagaren kan returnera Produkten till adressen: MOSSA, Kundservice, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
8.7
Konsument eller Individuell företagare ansvarar för Produktens värdeminskning till följd av användning av Produkten på ett sätt som överskrider det som är nödvändigt för att konstatera Produktens karaktär, egenskaper och funktion.
8.8
Möjliga kostnader i samband med Konsumentens eller den Individuella företagarens frånträdande av avtal som Konsumenten eller den Individuella företagaren är skyldig att stå för:
 1. I fall Konsumenten eller den Individuella företagaren valt ett annat än vanligt och billigast leveranssätt som finns tillgängligt för Produkten i Webbshopen har Säljaren ingen skyldighet att till Konsumenten eller den Individuella företagaren återbetala dennes extra kostnader.
 2. Konsument eller Individuell företagare står för direkta kostnader för retur av Produkten.
8.9
Konsumentens eller den Individuella företagarens rätt att frånträda avtal undantas för följande avtal:
 1. om utförande av tjänster då företagaren har utfört hela tjänsten med uttryckligt samtycke från Konsument eller Individuell företagare som innan utförandet av tjänsten påbörjades meddelats om att rätten att frånträda avtalet förfaller när prestationen fullföljts;
 2. där priset eller ersättningen beror på variationer på finansmarknaden som företagaren inte har någon kontroll över och som kan ske före utgången av tidsfristen för frånträdande av avtal;
 3. där prestationen utgörs av ej prefabricerad sak som tillverkats i enlighet med Konsumentens eller den Individuella företagarens specifikation eller som används för att tillfredsställa dennes individualiserade behov;
 4. där prestationen utgörs av en sak som snabbt blir dålig eller som har en kort användningstid;
 5. där prestationen utgörs av en sak som levereras i förseglad förpackning som efter öppnande inte kan returneras på grund av hälsoskydd eller av hygieniska skäl då förpackningen blivit bruten efter leverans;
 6. där prestationen utgörs av saker som efter leverans på grund av sin art är varaktigt förbundna med andra saker;
 7. där föremålet för prestationen utgörs av alkoholhaltiga drycker vars pris bestämdes vid försäljningsavtalets ingående och vars leverans kan ske först efter utgången av 30 dagar och deras värde beror på svängningar på marknaden som företagaren inte råder över;
 8. ndär Konsumenten eller den Individuella företagaren tydligt begärde att företagaren skulle komma till denne för att utföra en akut reparation eller underhåll; om förtagaren dessutom utfört andra tjänster än de vars utförande Konsumenten eller den Individuella företagaren krävde eller levererade andra saker än reservdelar nödvändiga för reparationens eller underhållets utförande, äger Konsumenten eller den Individuella företagaren rätten att frånträda avtal avseende extra tjänster eller saker;
 9. där prestationen utgörs av ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram som levereras i förseglad förpackning, om förpackningen brutits efter leverans;
 10. leverans av tidningar, publikationer eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal;
 11. som ingåtts genom offentlig auktion;
 12. om inkvartering för bostadsändamål, godstransport, uthyrning av bilar, gastronomi, turisttjänster, underhållning, idrotts- eller kulturevenemang om man i avtalet angett datum eller period för tjänstens utförande;
 13. avseende leverans av digitalt innehåll som ej är sparat på någon fysisk bärare om fullföljandet av prestationen påbörjades med Konsumentens eller den Individuella företagarens uttryckliga samtycke före utgången av tidsfristen för frånträdandet av avtal och efter att Konsumenten eller den Individuella företagaren meddelats av företagaren om förlust av rätten att frånträda avtal.
9
Skydd av personuppgifter
9.1
Personuppgiftsansvarig för Webbshopens kunddatabas är MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c., ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, nedan ”Personuppgiftsansvarig”.
9.2
Personuppgifter av Webbshopens Kunder lagras av Personuppgiftsansvarig och skyddas i enlighet med kraven i Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, nedan ”GDPR”.
9.3
Kundernas personuppgifter behandlas i syfte att:
 1. fullfölja Försäljningsavtal, dvs. enligt art. 6 1b st. i GDPR,
 2. skicka handelsinformation i syfte att marknadsföra Personuppgiftsansvariges egna produkter och tjänster, dvs. art. 6 1a st. i GDPR,
 3. Kunden ska kunna lämna Omdöme och produkter och elektroniska tjänster, dvs. enligt art. 6 1a st. i GDPR.
9.4
Kundernas personuppgifter samlas endast vid frivilligt överlämnande genom att man inlämnar en Beställning, genom kontakt med Personuppgiftsansvarig eller genom att man skapar ett Konto.
9.5
Kunden kan vid registrering eller vid ett senare tillfälle ge sitt samtycke till att få Nyhetsbrev skickat till angiven e-postadress. Ovanstående samtycke är jämställt samtycket för behandling av personuppgifter av Personuppgiftsansvarig i syfte att genomföra direkt marknadsföring av egna produkter samt elektroniska utskick av handelsinformation enligt lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster till den angivna e-postadressen. Samtycket är frivilligt och kan tas tillbaka när som helst.
9.6
Efter fullföljandet av avtalet eller borttagning av kundkontot begränsas behandlingen av Kundens personuppgifter och efter utgången av behandlingstider som anges i föreskrifterna tas personuppgifterna bort, om inte Kunden entydigt samtycker till att Personuppgiftsansvarig fortsätter använda personuppgifterna.
9.7
Webbshopens Kunder har rätt att få insyn och rätta till sina personuppgifter och dessutom har de rätt att begära att få insyn i sina personuppgifter, rätt att rätta till de, ta bort eller begränsa behandlingen, rätt att inkomma med invändning mot behandlingen samt rätt att flytta personuppgifterna. Kunden kan också när som helst ta tillbaka sitt samtycke utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som skett på grundval av samtycket innan samtycket togs tillbaka samt rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet som utgörs av Chefen för Dataskyddsmyndigheten.
9.8
Privatpolicy av Webbshopen se.e-mossa.eu som i detalj reglerar skyddet av personuppgifter och frågor rörande Cookiefiler och driftdata är tillgänglig på adressen https://se.e-mossa.eu/sv/terms/privatpolicy-20.html.
10
Slutliga bestämmelser
10.1
Avtal som ingås av Webbshopen ingås på svenska.
10.2
Ändring av Köpvillkoren:
10.2.1
Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra dessa Köpvillkor enligt följande regler. Alla ändringar ska publiceras i form av enhetlig text innehållande ändringar till Köpreglerna på webbshopens sida se.e-mossa.eu tillsammans med information om införda ändringar och träder i kraft inom den tid som anges av Tjänsteleverantören som ej är kortare än 7 dagar från publicering av ändrad version av Köpvillkoren på webbsidan. Ändringar i Köpvillkoren tillämpas inte på beställningar som inlämnats före ändringarnas ikraftträdande. Sådana beställningar kommer att fullföljas enligt de tidigare reglerna. Vid varje inköp hos webbshopen se.e-mossa.eu måste man ta del av och godkänna den aktuella versionen av Köpvillkoren.
10.2.2
Om det på grundval av dessa Köpvillkor ingås avtal av kontinuerlig karaktär (ex. Elektronisk tjänst – Konto) är de ändrade Köpvillkoren bindande för Tjänstemottagaren om krav enligt art. 384 och 384[1] i Civillagen iakttagits, dvs. Tjänstemottagaren har meddelats på ett korrekt sätt om ändringarna och inte sagt upp avtalet inom 14 kalenderdagar från meddelandet. Om ändring av Köpvillkoren resulterar i införande av några nya avgifter eller höjning av befintliga avgifter har Tjänstemottagare som är konsument rätt att frånträda avtalet di quelli esistenti, l'Utente che è consumatore ha diritto di recedere dal contratto.
10.2.3
Om det på grundval av dessa Köpvillkor ingås avtal av en annan karaktär än kontinuerliga avtal (ex. Försäljningsavtal) ska ändringar i Köpvillkoren inte strida på något sätt mot förvärvade rättigheter av Tjänstemottagare/Kunder som är konsumenter före ändringarnas ikraftträdande och i synnerhet ska ändringar i Köpvillkoren inte påverka de beställningar som inlämnas eller inlämnats samt ingångna, pågående eller fullföljda Försäljningsavtal.
10.3
Tillämpning av bestämmelserna i Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor som upprättats i Wien den 11 april 1980 samt Konventionen om preskriptionstid vid internationella köp av varor som upprättats i New York den 14.06.1974 undantas.
10.4
På de ärenden vilka inte regleras i Köpvillkoren ska polsk lag tillämpas och i synnerhet: Civillagen; lagen om elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (Polsk författningssamling Dz.U. 2002 nr 144, pos. 1204 med ändringar); för Försäljningsavtal som ingåtts fr.o.m. 25 december 2014 med Kunder som är konsumenter - konsumentköplagen av den 30 maj 2014 (Dz.U. 2014 pos. 827 med ändringar.) samt andra tillämpliga föreskrifter med förbehåll för punkt 10.6.
10.5
Val av den polska lagstiftningen berövar inte konsumenten det skydd som denne åtnjuter på grundval av föreskrifter vilka inte kan undantas genom avtal som upprättats i enlighet med en lagstiftning som gäller i det land där konsumenten har sin vanliga uppehållsplats under förutsättningen att företagaren: (1) driver sin närings- eller yrkesverksamhet i ett land där konsumenten har sitt vanliga uppehållsplats, eller (2) på något sätt riktar sådan verksamhet till detta land eller till några länder inkl. detta land och avtalet ingår i verksamhetens omfattning.
10.6
Enligt art. 6 2 st. Förordningen Rom I, väljer Säljaren/Tjänsteleverantören polsk lagstiftning som tillämplig för avtal som ingås med konsumenter inkl. Försäljningsavtal och avtal om Elektroniska tjänster. Den polska lagstiftningen implementerar direktivet 2011/83/EU från oktober 2014 som harmoniserar de europeiska föreskrifterna avseende avtal som ingås på distans, inkl. över internet. Tjänsteleverantören ska respektera gynnsammare lagstiftning som åtnjuts av konsumenter eller företagare i enlighet med lagstiftning i konsumentens eller företagarens vanliga uppehållsplats.
10.7
Webbshopen se.e-mossa.eu respekterar och i sin verksamhet implementerar regler som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG. Tillträdet till Webbshopen inkl. alla Beställningar som inlämnas genom den genomförs i enlighet med villkor som anges i dessa Köpvillkor, oavsett Kundens landtillhörighet, dennes bostads- eller verksamhetsplats. Webbshopen se.e-mossa.eu använder inte omdirigeringar till andra versioner av webbshopens gränssnitt med anledning av Kundens landtillhörighet, bostads- eller verksamhetsplats utan Kundens eller Tjänstemottagaren uttryckta samtycke som inhämtas i förväg. Webbshopen se.e-mossa.eu använder och kommer inte att använda några kriterier som allmänt uppfattas som diskriminerande, inkl. de som inte omnämns i ovanstående förordning. Säljaren anger och uppdaterar löpande betjänade leveransplatser (leveransländer) och gör dem tillgängliga för Kunder och Tjänstemottagare.
11
Mall för frånträdande av avtal
Ladda ner

pixel