Cookiepolicy av webbshopen MOSSA

Allmänna bestämmelser
1.
Denna Cookiepolicy anger regler för lagring och åtkomst till information på Användarens enheter med hjälp av cookiefiler vilka används för genomförande av elektroniska tjänster.
2.
Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in via webbshopen är Marcin Błahyj som driver näringsverksamhet under firman Błahyj Marcin MOSSA med säte i Toruń på ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792402272, REGON-nummer (statistiskt nummer): 340352543 samt Piotr Błahyj som driver näringsverksamhet under firman MOSSA Piotr Błahyj med säte i Toruń på ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792429319, REGON-nummer (statistiskt nummer): 341215630, vilka gemensamt driver näringsverksamhet under firman MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. med säte i Toruń på ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792554728, REGON-nummer (statistiskt nummer): 340440230, e-postadress: se.store@e-mossa.eu - nedan kallad ”Personuppgiftsansvarig” som samtidigt är tjänsteleverantör åt Webbshopen och Säljaren.
3.
Personuppgiftsansvarig iakttar en särskild noggrannhet för att skydda intressen av personer som avses med uppgifterna och i synnerhet ser till att de uppgifter som samlas in behandlas enligt lag och samlas in i bestämt, lagenligt syfte samt inte vidarebehandlas i strid mot detta syfte.
4.
Med de i Cookiepolicyn använda begrepp avses:
 1. Kund – en fysisk, juridisk person eller organisatorisk enhet som inte är juridisk person men som enligt gällande föreskrifter har rättskapacitet och som lämnar in Beställning i Webbshopen;
 2. Användare – varje person som använder Webbshopens sida och som kan bli mottagare för elektroniska tjänster eller som Försäljningsavtal kan ingås med;
 3. Webbshop (Butik) – webbtjänst tillgänglig på adressen se.e-mossa.eu där Kunden kan lämna in Beställningar;
 4. Försäljningsavtal – avtal om försäljning av varor i enlighet med Civillagen som ingåtts mellan MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. och Kunden med användande av Butikens webbtjänst;
 5. Beställning – Kundens viljeförklaring med avsikt att direkt ingå Försäljningsavtal som i synnerhet anger typ och antal av varor;
 6. Cookiefiler (kakor) – textfiler som skickas av servern och sparas hos personen som besöker Webbshopens sida.
Cookiefiler och driftdata
5.
Webbshopen MOSSA samlar inte in några uppgifter automatiskt med undantag för uppgifter som finns i cookiefiler under användandet av butikene.
6.
Cookiefiler (kakor) är små textinformation i form av textfiler vilka skickas från webbshopens server och sparas samt lagras hos Webbshopens besökare (ex. på datorhårddisk eller en smarttelefons minneskort – beroende på vilken enhet som används av Webbshopens besökare). De innehåller viss information i samband med kundernas nyttjande av Webbshopen se.e-mossa.eu. Sessionscookiefilerna (tillfälliga cookiefiler) tas bort när man stänger webbläsaren medan de permanenta cookiefilerna lagras även efter att man slutat använda Webbplatsen. Cookiefiler försnabbar och underlättar användningen av Webbshopen. Detaljerad information om cookiefiler samt deras historia kan hittas här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka. Personuppgiftsansvarig använder cookiefiler framför allt för att tillhandahålla Användaren elektroniska tjänster samt förbättra kvaliteten av dessa tjänster. Av denna anledning utnyttjar Personuppgiftsansvarig och andra aktörer som utför analytiska och statistiska tjänster åt honom cookiefiler genom att lagra information eller få åtkomst till information som redan lagras på Användarens slutenhet (dator, telefon, surfplatta osv.). Typer av cookiefiler som används av se.e-mossa.eu:
 1. Sessionscookiefiler - fungerar endast när kunden bläddrar i webbshopen se.e-mossa.eu webbsida och se till att den fungerar korrekt samt används av webbshopens server för att lagra information om besökarens aktiviteter vilket innebär att kunden kan komma tillbaka till samma plats på webbsidan efter avbruten anslutning med servern.
 2. Permanenta cookiefiler - finns kvar på kundens enhet efter besök på webbshopen se.e-mossa.eu webbsida vilket innebär att webbplatsen kan spara kundens inställningar vid återkommande besök på webbsidan vilket underlättar navigering och sparar Kundens preferenser (ex. produkter i varukorgen, favoritposter ur sortimentet, språkversion, produkter som är intressanta för kunden osv.).
 3. Tredjepartscookies – (eng. third parties cookies) – dessa är filer som kommer från ex. reklamservrar, servrar tillhörande företag och leverantörer av tjänster (ex. sökning eller kartor som finns på webbsidan) som möjliggör anpassning av den visade webbsidan till kundens preferenser och vanor.
7.
Personuppgiftsansvarig kan utnyttja uppgifter som finns i cookiefilerna under besökarnas användande av Webbshopens sida i följande syften:
 1. identifiera av Tjänstemottagare som inloggade till Webbshopen och visa att de är inloggade;
 2. spara Användarnas läge för att anpassa innehållet i den information som tillhandahålles till Användaren med hänsyn till dennes läge;
 3. analyser med avseende på besökarantalet på basis av anonym statistik för att förstå på vilket sätt Användarna använder Webbshopen för att förbättra Webbshopens struktur och funktionalitet;
 4. hjälp med att anpassa de produkter som erbjuds av Personuppgiftsansvarig till användarnas individuella preferenser och verkliga behov, även genom att försnabba produksökning i Webbshopen samt personifiera kommunikationen och det visade innehållet;
 5. förbättra Webbshopen genom uppskattningar gällande Webbshopens användningsstatistik;
 6. spara produkter som lagts till i varukorgen i beställningssyftet samt upprätthålla Användarens session inom ramen för Webbshopen;
 7. spara uppgifter från ifyllda Beställningsformulär, enkäter eller inloggningsuppgifter till Webbshopen;
 8. anpassa Webbshopens innehåll till Tjänstemottagarens individuella preferenser (ex. gällande färger, typsnittsstorlek, sidans layout) samt för att optimera Webbshopens användning;
 9. föra anonym statistik som visar på vilket sätt som Webbshopen används;
 10. i fall Personuppgiftsansvarig i förväg inhämtat användarens samtycke, kan Personuppgiftsansvarig använda cookiefiler, tags eller andra liknande funktionaliteter för att få fram information som möjliggör visning av reklam både från Webbshopen och från tredjeparts webbplatser eller på annat sätt på basis av en analys av användarens vanor.
Personuppgiftsansvarig använder cookiefiler för ovannämnda syften bl.a. i samarbete med:
 1. för att på webbtjänstens webbsidor presentera mediainnehåll som hämtas från en extern webbtjänst:
  • www.youtube.com (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
 2. för att samla allmänna och anonyma statistiska data via analytiska verktyg:
  • Google Analytics (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • IAI-Shop.com (ansvarig för cookiefiler - IAI S.A. med säte i Polen: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
  • Microsoft Advertising (ansvarig för cookiefiler - Microsoft Ireland Operations Limited med säte i Irland: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 3. presentation av reklam som är anpassad till Användarens preferenser med användande av verktyget för internetreklam:
  • Google AdSense (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (ansvarig för cookiefiler - Facebook Inc med säte i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med säte i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525);
  • Microsoft Advertising (ansvarig för cookiefiler - Microsoft Ireland Operations Limited med säte i Irland: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 4. inloggning till tjänsten med hjälp av ett konto hos någon annan tjänst:
  • Facebook Connect (ansvarig för cookiefiler - Facebook Inc med säte i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med säte i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • LinkedIn (ansvarig för cookiefiler - LinkedIn med säte i USA: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085);
 5. användning av interaktiva funktioner för att popularisera tjänsten med hjälp av sociala medier:
  • twitter.com (ansvarig för cookiefiler - Twitter Inc. z siedzibą w USA: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (ansvarig för cookiefiler - Facebook Inc med säte i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med säte i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (ansvarig för cookiefiler - Pinterest, Inc. med säte i USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
 6. presentation av omdömen på Webbtjänstens sidor som hämtas från extern webbtjänst samt i syfte att publicera omdömen om inköpt produkt och/eller Webbshopen samt för att publicera dessa på Webbsidor tillhörande nedan angivna aktörer med i förtid inhämtat samtycke från Kunden (kryssruta under bestälningsprocessen):
  • Google (ansvarig för cookiefiler - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  Kunden kan ta tillbaka samtycket när som helst genom att skicka ett meddelande till e-postadressen: dane.osobowe@e-mossa.eu.
8.
Som standard accepterar de flesta webbläsare som finns tillgängliga på marknaden lagring av cookiefiler. Var och en kan definiera villkor för användning av cookiefiler med hjälp av sin webbläsares inställningar. Detta innebär att man delvis kan begränsa (ex. tillfälligt) eller helt stänga av möjligheten att spara cookiefiler – i det senaste fallet kan detta påverka vissa funktionaliteter av Webbshopen (det kan exempelvis vara omöjligt gå igenom Beställningsprocessen via Beställningsformuläret eftersom produkter i varukorgen inte sparas vid respektive steg i Beställningsprocessen).
9.
Webbläsarens inställningar vad beträffar cookiefiler är väsentliga var gäller samtycket till att vår Webbshop använder cookiefilerna – enligt föreskrifterna kan sådant samtycke uttryckas också genom webbläsarens inställningar. Vid avsaknad av sådant samtycke måste webbläsarens inställningar avseende cookiefiler ändras.
10.
I varje fall kan ni spärra möjligheten att installera cookiefiler eller ta bort permanenta cookiefiler med hjälp av lämpliga inställningar av er webbläsare. Vid problem rekommenderar vi att ta del av er webbläsares hjälpfil eller kontakta webbläsarens tillverkare.
11.
Detaljerad information om ändring av inställningar avseende cookiefiler samt deras borttagning i de populäraste webbläsarna finns i webbläsarens hjälpflik samt på följande sidor (det räcker att klicka på lämplig länk):
12.
Personuppgiftsansvarig behandlar även anonyma driftdata i samband med användandet av Webbshopen (IP-adress, domän) för att generera statistik som är hjälpsam för administrering av Webbshopen. Denna data är av samlad och anonym karaktär, dvs. de innehåller inte uppgifter som identifierar personer som besöker Webbshopens sida. Datan avslöjas inte för tredje part.
Slutliga bestämmelser
13.
Webbshopen kan innehålla länkar till andra webbsidor. Denna Cookiepolicy gäller endast för Webbshopen se.e-mossa.eu och webbplatser knutna till domänen se.e-mossa.eu.
14.
Fullständig information avseende skydd av personuppgifter finns i vår Privatpolicy.
15.
Frågor avseende Cookiepolicyn ska skickas till e-postadressen: dane.osobowe@e-mossa.eu.
16.
Webbshopen förbehåller sig rätten att införa ändringar i och uppdatera denna policy när som helst för att säkerställa att den hela tiden uppfyller de gällande lagkraven samt motsvarar det aktuella produkt- och serviceutbudet. Alla ändringar kommer att publiceras i form av enhetlig text innehållande ändringar i Cookiepolicyn på webbshopens sida se.e-mossa.eu.
pixel